Πληροφορίες Πελάτη

Ονοματεπώνυμο *

email *

Τηλέφωνο

Αριθμός παραγγελίας*

Ημερομηνία παραγγελίας*

Όνομα προϊόντος*

Ποσότητα*

Αιτία επιστροφής*
 Λάθος προϊόν Λάθος στοιχεία Χαλασμένο κατά την παραλαβή

Έχει ανοιχτεί*
 Ναι Οχι

Περιγραφή προβλήματος / αιτίας επιστροφής*